Certificering

Vi er en af de første danske virksomheder som i sin tid af det daværende Plantedirektorat blev certificeret . Vi er således registreret som virksomhed nr. 2 i DK og har  nr. 8002. Natur- og Erhvervsstyrelsen kommer årligt på besøg for at forny certifikatet.

Du kan således gennem mærkningen på emballagen altid finde frem til oprindelseslandet og producenten af træemballage.

Hent dansk udgave af Granby Pack's ISPM certificering:

Hent engelsk udgave af Granby Pack's  ISPM certificering:

Alt vores træ til emballageproduktion er således varmebehandlet og opfylder kravene i henhold ISPM 15., som er en international standard for behandling af uforarbejdet træ til fremstilling af emballage, som flere og flere lande stiller krav om ved import.

Læs mere om ISPM 15 standard for træemballage på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk.