Shockwatch

Den karakteristiske ottekantede label anbringes direkte på yderemballagen og advarer transportøren og andre der håndterer dit produkt om, at varen kræver omhyggelig handling og ikke mindst at enhver kan aflæse på Shockwatch lablen, hvis varen ikke er blevet håndteret fornuftigt. Shockwatch fås i flere G-værdier (følsomhed). Kontakt Granby Pack hvis du har brug for vejledning.

Shockwatch kræver opmærksomhed
Får en kasse med lablen „Forsigtig`` virkelig specialbehandling? Shockwatch er mere end en passiv advarsel. Shockwatch lablen kan man ikke se bort fra, fordi den straks afslører forkert håndtering  - med Shockwatch ligger bevisbyrden hos speditøren.

LAD VÆRE MED AT HÅNDTERE DENNE FORSENDELSE DÅRLIGT!

Hvordan virker Shockwatch? 

Shockwatch er en præcisionsstøddetektor, som reagerer over for stød og forkert håndtering af følsomme, skrøbelige eller kalibrede produkter under transport . Ikke-mekanisk og ikke-magnetisk.
Shockwatch består af et væskefyldt miniature-glasrør, som ligger i en selvklæbende label. Hvis en kasse med en Shockwatch label falder ned eller håndteres hårdhændet, reagerer Shockwatch omgående. Væsken i røret skifter farve fra klar til højrød, så der er uomtvisteligt bevis på forkert håndtering - kassen har været udsat for stød.

Shockwatch Indikator - nicht ausgelöst Shockwatch Indikator - ausgelöst

Shockwatch-ledsageetiketter gør løsningen optimal!
En Shockwatch-ledsageetiket anvendt sammen med en Shockwatch label kan gennem synligheden på yderemballagen af forsendelsen yderligere reducere tabene på erstatningssager og sikre, at dine kunder følger en korrekt modtagelsesprocedure. Du sender også et kvalitetssignal til dine kunder ved at anvende ledsageetiketten sammen med Shockwatch lablen.

Shockwatch Label L65 mit Warnaufkleber 3-sprachig (deutsch, englisch, französisch) zur deutlichen Kenntlichmachung der installierten Transportüberwachung an der Außenverpackung

Med Shockwatch-ledsageetiketten ved dine kunder præcis, hvad de skal gøre, hvis Shockwatch er aktiveret og således indikerer, at håndteringsinstruktionerne for kassen ikke er blevet overholdt:

• Tag imod forsendelsen
• Lav en påtegning på fragtpapirer/modtagelseskvittering hvorvidt Shockwatch indikatoren er aktiveret (rød) eller indikatoren mangler. Modtag kvittering herpå.
• Se efter, om der er opstået skader på yderemballagen.
• Giv transportøren besked