MAG 2000

Stødindikator

Anvendes til transport- og lagerovervågning af håndtering af gods som er særligt tunge og stødfølsomme som f.eks. containere, jernbanevogne, trykmaskiner, lastbiler, industrianlæg mm.

Høj præcision, enkel håndtering, et bredt spekter fra 1 til 25g samt mulighed for manuel reaktivering.

Af venstre foto fremgår selve ringen som man kan tilbagestille indikatormagneten til udgangspunktet med. Stødindikatoren er  klar til brug igen.

Af foto til højre fremgår selve stødindikatoren, når den ikke er udløst.

Stødindikatoren er udløst af en påvirkning, når den  viser en rød plet som nedenfor.

mag_2000_-_udloest.jpg