Shockwatch 2

Mekanisk stødindikator til utallige anvendelser og belastninger nu op til 14 tons

Som supplement til den eksisterende Shockwatch label har Shockwatch 2 en række fordele set i forhold til den første udgave.

Der findes nu en 5g udgave. Således er den standardiserede Shockwatch overvågning af forsendelsesgods med en vægt på op til 14 tons mulig.

En yderligere fordel er selve aktiveringen af indikatoren. Sammenlignet med Shockwatch lablen, som altid er "aktiv", aktiverer du selv Shockwatch 2. Shockwatch 2 er selvklæbende og aktiveres, når du fjerner beskyttelsesfolien på bagsiden og dernæst anbringer den på forsendelsesgodset. Dette muliggør en ukompliceret transport/forsendelse til slutmodtageren og en enklere håndtering af indikatoren.

Selve udløsningen af indikatoren Shockwatch 2 er primært beregnet til den lodrette stødakse. Shockwatch 2 udløses/farves, når stødvinkelområdet er mellem 45° und 90° fra gulvet. Begge indikatorvinduer skal pege henholdsvis opad og nedad.

Serienummeret forhindrer ligesom på Shockwatch lablen, at indikatoren kan udskiftes med en tilsvarende indikator og forebygger således manipulation. Vi anbefaler, at du påfører serienummeret i dine forsendelsesdokumenter.

Til selve Shockwatch 2 får du også en ledsageetiket på tre sprog (engelsk, fransk og tysk) i A4 format, lige-som til Shockwatch lablen. Så kan man tydeligt se indikatoren på forsendelsesgodset og alle parter, som har med transporten af dine produkter at gøre samt dine kunder ved præcis, hvad de skal gøre, hvis Shockwatch 2 angiver, at en kasse er blevet håndteret forkert. Du sender også et kvalitetssignal til dine kunder ved at anvende den sammen med Shockwatch 2.

Aflæsning af Shockwatch 2:

Når du anbringer Shockwatch 2 indikatoren som vist ovenfor, udløses den ved evt. vertikale (lodrette) stød, hvorefter vinduet vil vise farven rød i den retning, stødet er kommet fra.
Nederste vindue er rød = Stødet kom nedefra
Øverste vindue er rød = Stødet kom ovenfra

Sådan gør du uanset om de anvender Shockwatch label eller Shockwatch 2 udgaven:
1. Tag imod forsendelsen
2. Lav påtegning på modtagelseskvitteringen om, at Shockwatch er rød
3. Se efter om der er opstået skader
4. Giv transportøren besked