Temperaturovervågning

WarmMark

Ideal til overvågning af produkter som udsættes for høje temperaturer. 

ColdMark - Kuldeindikator

Ideal for overvågning af produkter som udsættes for lave temperaturer.

 ColdMark 2

.

ColdMark - Frostindikator

Overvågning af frostfølsomme produkter under transport og på lager.

ColdMark viser straks, hvorvidt produktet har været udsat for skadelige minustemperaturer.