Tiltwatch

Mange produkter, f.eks. batterier, motorer, gear, store computere o.lign., skal transporteres i opretstående stilling.

Når du anvender Tiltwatch, kan du umiddelbart aflæse om transporten er korrekt udført - hvis den har været vippet over 45 gr., er indikatoren blevet rød.

Krav om fejlfri leverancer
Nutidens øgede krav om fejlfri leverancer betyder, at der må stilles højere krav til overvågning af de enkelte forsendelser end blot at placere passive, skriftlige advarsler på siden af emballagen. Tiltwatch er en pålidelig løsning til en fornuftig pris, når det drejer sig om at overvåge og kontrollere transporten af tungt maskineri, store computere, elektronikpaneler, afskårne blomster, batterier, væsker og mange andre produkter, der ikke må tippes under transporten.

Enkel & sikret mod fejlagtig aktivering
Tiltwatch er en top-avanceret overvågningsenhed, som viser rødt, hvis din container har været vippet om på siden eller vendt helt på hovedet. Normale bevægelser eller vejrystelser har ingen effekt. Tiltwatch udløses heller ikke, selv om et fly letter i en skarp vinkel. Det er rimeligt over for dig og din transportør.

Kan ikke nulstilles /Er selvaktiverende 
Tiltwatch påsættes nemt i én enkel arbejdsgang. Når den klæbende bagside fjernes, aktiveres enheden automatisk. Når den er aktiveret, kan Tiltwatch ikke nulstilles. Det er umuligt at deaktivere Tiltwatchenheden, når den først er aktiveret. Det skyldes, at aktiveringsmekanismen sidder ind mod forsendelsen. Andre vippeindikatorer, som aktiveres forfra eller fra siden, kan blive udsat for utilsigtede indgreb og miljøpåvirkninger.

Tiltwatch-enhedens ledsageetiket  
Når ledsageetiketten anvendes sammen med Tiltwatch, advarer den transportøren og giver samtidig yderligere informationer til dine kunder. Ved enhver forsendelse viser denne
store, meget synlige etiket, at du gør noget ekstra for at dit produkt kommer frem uden skader og sikrer samtidig, at dine kunder ved, hvordan de skal forholde sig, hvis Tiltwatch'en er udløst.

Sikret mod fugt
Tiltwatch indeholder en vakuumforsegling, som eliminerer de eventuelle virkninger ved ændringer i fugtigheden eller ved temperaturudsving.

Tiltwatch Plus

Denne indikator er til produkter som kan tage skade ved mindre hældningsvinkler. Her kan du se hvor mange grader produktet er hældt til højre og/eller venstre side under transporten. Et separat felt angiver også hvorvidt produktet er blevet transporteret eller lageret på hovedet. En ikke magnetisk metalkugle viser definitivt  det overskredne antal grader som godset evt. er hældt under forsendelsen. Der er fortløbende numre på hver enkelt tiltwatch plus, hvilket umuligør en manipulation.