Farligt gods (UN4D)

Vi har en række typegodkendelser inden for området ” small packaging” til produktion af UN4D emballage i Pakkegruppe I, II og III op til en liter volumen på 450L og 300kg brutto vægt.

Kontakt os for yderligere informationer. Hertil vil det være gavnligt at have følgende punkter klar:

  • Produktets UN-nr.
  • Produktets vægt
  • Håndteringskrav til emballagen

Vigtige links for informationer:

Politiet ”Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR)”

http://www.politi.dk/da/borgerservice/Fardsel/tunge_koeretoejer/ADR_konventionen/

TEKNOLOGISK INSTITUT, Emballage og Transport.

http://www.teknologisk.dk/