Shocklog

Elektronisk transportovervågning

ShockLog modellerne 298, 248 og 208 er den nyeste generation af SHOCKWATCH-Dataloggere, som kan konstatere kritiske begivenheder under transport, lagring eller anvendelse af følsømme produkter. Stød, vibrationer og miljøpåvirkninger som temperatur, luftfugtighed og lufttryk kan forårsage betydelige skader. Det første man bør gøre for at kunne reducere transportskader og dermed forbundne omkostninger, er at fremskaffe bestemte måleresultater og således få muligheden for at kunne konstatere udløseren.

Ved senere at udvælge og gemme data skabes der mulighed for brugeren for at lave en nøjagtig analyse af transporten samt et grundlag for at opdage svage punkter under transporten og udbedring af denne.

Kuffert med tilbehør-kit til Shocklog.

Den er en nødvendighed ved førstegangskøb af en Shocklog.