Tip n Tell

Vælte-indikatoren overvåger hvorvidt godset er blevet væltet/tiltet under transporten eller på lageret.

I tilfælde af at godset har været væltet ved ca. 60°, vil en blå farve flyde ud i pilespidsen på indikatoren.