"Æggebakkeskum"

"Æggebakkeskum", perfekt til lette produkter som f.eks. printplader.